Obnova Arcibiskupského zámku a Podzámecké zahrady v Kroměříži

Podzámecká zahrada, která se nachází ve městě Kroměříž, je romantickým parkem stvořeným k procházkám, vnímání harmonické krásy, načerpání nových sil, občerstvení i oddechu v přírodě. Její scenérie překvapují sítí vodních kanálů a rybníků, množstvím romantických staveb a kompozic, zookoutkem a volně chovaným zvířectvem, jako jsou pávi, labutě, kachny, veverky.


V rámci obnovy vodního systému Podzámecké zahrady došlo zejména k odbahnění a zpevnění břehů rybníků a vodotečí, včetně obnovení kaskády Mlýnské strouhy s peřejí a rekonstrukce zázemí pro chov vodního ptactva. Součástí projektu byla rovněž stavební obnova a restaurování Pompejské (Maxmiliánovy) kolonády včetně restaurování kašny a úpravy zeleně v okolí.