Regenerace stanovišť v přírodní rezervaci Vrbenské rybníky, Domin a Bažina

Mezi nejvýznamnější rybníky v přírodní rezervaci Vrbenské rybníky patří Domin a Bažina. Na těchto rybnících jsou realizovány pouze účelové obsádky ryb tak, aby rybníky primárně sloužily předmětům ochrany, kterých je celá řada. Mezi ně patří jednak kuňka obecná, která je předmětem ochrany EVL, dále pak řada druhů ptáků, které jsou rovněž předmětem ochrany ptačí oblasti. Na rybnících je řada ostrovů, které jsou místem hnízdění ptactva.


Práce byly rozvrženy do dvou etap. První etapa proběhla (podzim 2019 – únor 2020): odbahnění rybníku Bažina, kácení na hrázi Domin–Bažina, oprava návodních svahů rybníka Bažina, výměna výpustí na hlavní hrázi Bažiny a na hrázi Domin–Bažina, výstavba nové výpusti Domin–Nový Vrbenský, výstavba tří nových ostrovů na rybníce Bažina. Následovala druhá etapa (podzim 2020 – únor 2021): odbahnění rybníka Domin, rekonstrukce 21 ostrovů na rybníce Domin a oprava návodních svahů rybníka Domin.