Revitalizace rybníku Černá Řepů a Černá Fuksů

Jednalo se o dva rybníky ze soustavy rybníků napájené z Černé stoky. Rybníky Černá Řepů a Fuksů jsou součástí CHKO Třeboňsko s celkovou rozlohou cca 3,2ha.


Rybníky byly kompletně revitalizovány. Došlo k celkovému odbahnění, opravě a zpevnění hrází, výměně výpustného objektu na Černé Fuksů, obnově kádišť a ostrova.