Elektrárna Počerady ČEZ, a.s.

Předmětem akce bylo zpracování PPP, Basic Design, Detail Design a DSPS chlazení paroplynové elektrárny o výkonu 880 MWe v části stavební i části technologické. V podzemní i nadzemní části SČS chladící vody jsou umístěna 2 vertikální čerpadla chladicí vody o výkonu a 36 000 m3/h, 1 pomocné čerpadlo chladicí vody a 2 odvodňovací čerpadla. Dále jsou zde umístěny příslušné potrubní trasy včetně armatur.  V podzemní i nadzemní části SO 584 jsou v rámci ČS požární vody osazena 2 čerpadla požární vody, 2 čerpadla doplňovací vody a 2 vzdušníky. Dále jsou zde umístěny příslušné potrubní trasy včetně armatur.  Součástí  byl rovněž vnější cirkulační okruh ze sklolaminátových trub DN2400 vyústěných do chladící věže, chlazení ve věži, vč. odtoky přes 4 paralelní strojní česle Fontana s odtokem do přívodního kanály ČSCHV. Dále byl řešen i vnitřní okruh vloženého chlazení hlavního výrobního bloku vč, napájecích čerpadel.