Úpravna vody pro Staropramen

Předmětem tohoto projektu je realizace úpravny pitné vody o výkonu 60 m3/hod s výhledovou kapacitou až 100 m3/hod v závodě Smíchov s využitím použitelných strojně technologických komponent stávající úpravny vody ze závodu Bráník. Zařízení slouží k úpravě vltavské vody na pitnou vodu, resp. vodu pro vaření piva postupem vločkování, usazování, filtrace a desinfekce.