O firmě

tl_files/images/foto_ofirme_01.pngSpolečnost MV projekt spol. s r.o. byla založena 14. 12. 1999. Fyzicky započala svoji činnost od 3. 1. 2000. Hlavní činností naší společnosti je projektová činnost spolu s poradenskou a konzultační činností z oblasti vodohospodářství, vodních staveb, ekologicko-krajinných staveb a rekultivací.

Naše firma se specializuje v oboru, zaměřeném na komplexní řešení vodohospodářských a ekologicko-krajinných projektů.

Disponujeme nejen vysoce kvalifikovanými a zkušenými projektanty, ale naší hlavní předností je možnost organizace silných týmů specialistů, kteří jsou schopni pružně řešit komplexní regionální ekologicko-krajinnou problematiku a na ní navazující řešení jednotlivých dílčích programů:

 1. Sanace starých ekologických zátěží
 2. Rekultivace
 3. Řešení zahlazování následků hornické činnosti
 4. ČOV a kanalizace
 5. Vodohospodářská a ekologická problematika uhelných elektráren a průmyslových podniků
 6. Problematika ochranných pásem vodních zdrojů
 7. Problematika územního plánování
 8. ÚSES
 9. Posudky EIA
 10. Rizikové analýzy
 11. IG a HG průzkumy
 12. Rozpočty a výkazy výměr
 13. apod.

Veškerá dokumentace je zpracována s využitím výpočetní techniky (Microsoft Office – WORD, EXCEL; grafika - AUTOCAD, MICROSTATION, GIS; výpočetní programy – DesQ, HEC-RAS, EPANET, EPASWMM, PAHN; rozpočty - KROS PLUS). Použitím výpočetní techniky spolu s přípravou digitalizovaných dat (v průběhu zpracování projektové dokumentace) lze ekonomicky optimalizovat výsledný návrh technického řešení (za splnění všech požadovaných parametrů stavby) a podstatně zkrátit termíny přípravy dalších projektových stupňů.