2018 -

Revitalizace rybníku Černá Řepů a Černá Fuksů

Stupně PD: DSP, DPS, MPŘ
Objednatel: Jitka Chovítková
Termín: XII. 2018 – X. 2022
 

Regenerace stanovišť předmětů ochrany v přírodní rezervaci Vrbenské rybníky, Domin a Bažina

Stupně PD: TDI ,Rozpočet
Objednatel:

Jihočeský kraj

Termín: XI. 2019 – VI. 2021
 

Obnova Arcibiskupského zámku a Podzámecké zahrady v Kroměříži

Stupně PD: DÚR, DSP, DPS, RD,MPŘ
Objednatel:

Arcibiskupství olomoucké

Termín: II. 2017 – VI. 2022
 
 
2010 - 2017

Rekonstrukce ČOV (100 000EO) – Česká rafinérská a.s.

Stupně PD: PS,DSP, RD, DSPS
Objednatel: HYDROTECH s.r.o.
Termín: III. 2013 - XII 2014
 

Návštěvnické středisko Vodní dům

Stupně PD: DUR,DSP, RD
Objednatel:

ČSOP Vlašim

AND spol. s r.o

Termín: X. 2014 - III 2016
 

Oprava výpustního zařízení na Máchově jezeře

Stupně PD: DÚR,DSP, AD, DSPS
Objednatel:

AOPK ČR

AQUASYS spol. s r.o.

Termín: VIII. 2013 - V. 2015
 

Rekonstrukce ČOV v areálu ETE – CEZ, a.s.

Stupně PD: DÚR, DSP,RD, DSPS
Objednatel:

EGP a.s.

Metrostav a.s.  

Termín: XI. 2010 - VII. 2016
 

Elektrárna Počerady ČEZ, a.s.

Stupně PD: DÚR, DSP, RD, DSPS
Objednatel: AQUA-STYL spol. s r.o
Termín: IV. 2010 -  XI. 2011
 

Koncepce rozvoje závlah Pražská botanická zahrada

Stupně PD: TP
Objednatel: AND spol. s r.o.
Termín: X. 2010
 
 
2000 - 2009

Přivaděč z PVN pro napouštění jezera Most

Stupně PD: DÚR, DSP, RD, AD, DSPS
Objednatel: Palivový kombinát Ústí s. p.
Termín: V. 2004 - VII. 2006
 

Jezero Most

Stupně PD: DÚR, DSP, RD, AD, DSPS
Objednatel: Palivový kombinát Ústí s. p.
Termín: II. 2005 - IX. 2008
 

Úpravna vody pro Staropramen

Stupně PD: TP, DSP
Objednatel: Eco-Aqua-Servis
Termín: VI. 2007 - VII. 2008